El Barça com a referent cultural

Encara que potser en l’actualitat el FC Barcelona ha ocupat les primeres planes més que res pel seu bon acompliment a nivell esportiu, no cal passar per alt sobre aquesta institució, que al llarg de la seva història s’ha caracteritzat per ser un referent de la cultura catalana, més que res al que a Catalunya es refereix.

A més del seu compromís esportiu, aquest club de futbol s’ha caracteritzat per ser una de les eines de defensa de les que ha valgut la societat catalana per enfrontar durant diverses dècades del segle XX les dictadures espanyoles, que fins i tot van perseguir la seva llengua i cultura.

Més que un club: FC Barcelona i el seu impacte cultural

Va ser arran d’aquestes condicions que el Barça com a referent cultural es va mostrar davant l’opinió pública com un club compromès amb els sentiments catalanistes, tant pel que fa a la defensa de la seva llengua, com a la seva cultura i democràcia.

Entre les dades més rellevants de principi del segle XX que involucren l’anterior, s’anota que els estatuts del club es van redactar en català el 1921, encara que en aquest moment no era una llengua oficial. Igualment en 1918 el FC Barcelona es va adherir a un estatut d’autonomia per a Catalunya, amb el que per descomptat s’intentava reivindicar als sectors que obraven en pro d’aquest moviment catalanista que s’erigia.

Els trets més representatius del FC Barcelona
Ara que està clar el missatge de més que un club, es ressalten els següents aspectes:

  • Catalanitat: Des de la seva fundació ha estat així, un compromís total amb la societat catalana.
  • Universalitat: Es mira a si mateixa com una institució oberta a tothom.
  • Compromís social: És un club obert, integrador i solidari. En altres ocasions ha treballat amb la UNICEF, per exemple.
  • Democràcia: Els socis del club són alhora seus propietaris, decidint per via democràtica el rumb de l’entitat.
Cct.cat